Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Donor List
   

अ. क्र. 

दानशुर व्यक्तींचे नाव

रुपये  

     
आयु. पोपट कान्हु निकम यांचे सासुबाई कालकथित विश्राती हिरामन बा&हे यांचे स्मरणार्थ ७१,०००/-
     
आयु. किरणदेवी रामसिंग कालकथित रामसिंग बुचाराम यांचे स्मरणार्थ ५०,०००/-
     
आयु. राजाराम रुपला निकुंभ कालकथित शकुंतलबाई राजाराम निकुंभ यांचे स्मरणार्थ ५१,०००/-
     
आयु. उषाताई किसनराव जाधव कालकथित कालकथित किसनराव हरी जाधव यांचे स्मरणार्थ ५१,०००/-
     
सिंधुताई भाऊराव रणदिवे कालकथित भाऊराव वामन रणदिवे यांचे स्मरणार्थ ५०,०००/-
     
डॉ. चंद्रकांत शिवशरण धन्वंतरी हॉस्पिटल ५१,०००/-
     
आयु. नलिनि लक्ष्मण सोनवणे कालकथित लक्ष्मण सुखदेव सोनवणे यांचे स्मरणार्थ ५१,०००/-
     
आयु. मनोहर किसन मोरे ५०,०००/-
     
  All Donor List - Download File click here { 2.10 MB }  
     
  50 Thousand Donor List - Download File click here  
     

आयु. पोपट कान्हु निकम यांचे सासुबाई कालकथित विश्राती हिरामन बा&हे यांचे स्मरणार्थ

७१,०००/-
 

 
     
     
     
 

आयु. किरणदेवी रामसिंग कालकथित रामसिंग बुचाराम यांचे स्मरणार्थ

५०,०००/-
   

     
  आयु. राजाराम रुपला निकुंभ कालकथित शकुंतलबाई राजाराम निकुंभ यांचे स्मरणार ५१,०००/-
   

     
  आयु. उषाताई किसनराव जाधव कालकथित कालकथित किसनराव हरी जाधव यांचे स्मरणार्थ ५१,०००/-
   

     
  सिंधुताई भाऊराव रणदिवे कालकथित भाऊराव वामन रणदिवे यांचे स्मरणार्थ ५०,०००/-
   

     
  आयु. नलिनि लक्ष्मण सोनवणे कालकथित लक्ष्मण सुखदेव सोनवणे यांचे स्मरणार्थ ५१,०००/-
   
     

     
 

आयु. मनोहर किसन मोरे

५०,०००/-